Ta kontakt med kretsleder eller se på det enkelte lag for mer informasjon om aktiviteter.

All post sendes akershuskrets@gmail.com  med kopi til kretsleder og kretssekretær.

Kretsleder:
Solvor Larsen
Sloratoppen 154
1405 Langhus
Tlf: 970 99 104
E-post: solvor68larsen@gmail.com

Kretssekretær:
Liselotte Bjelke
Tlf: 922 60 532
E-post: lisebjelke@gmail.com

Kasserer:
Cecilie Huseby
Tlf: 908 80 460
E-post: cecilie@huseby.org