Kretsleder
Gerd Røsberg
Istadvegen 665
6453 KLEIVE
Tlf: 936 73 878
E-post: ger-roe@online.no