Kretsleder
Gerd Røsberg
Istadvegen 665
6453 KLEIVE
Tlf: 936 73 878
E-post: ger-roe@online.no

Styremedlemmer:
Nestleder: Ingrid Sandøy
Kasserer: Oddlaug Hovdenak
Styremedlem: Erna Strømme
Styremedlem: Reidun Ellingsgård
1. Varmedlem: Eva Amundsgård
2. Varamedlem: Reidun Berg
Revisorer: Anne Martha Ulleland
Sylvi Kringstad