Raufoss Kvinne- og Familielag og Raufoss og Omegn Pensjonistlag.

Raufoss Kvinne- og Familielag (RKF) hadde onsdag 15. september fellesmøte med Raufoss og Omegn Pensjonistlag (ROP). Møtet fant sted på Aktivitetssenteret med ca 80 stk innenfor dørene.

 Leder for Pensjonistlaget – Liv Rhen Berger- ønsket velkommen og redegjorde for sitt lag. Det samme gjorde leder for Kvinne- og Familielaget – Nancy Skaug. Hun introduserte deretter Einar Johansen til å lede kvelden videre. Han er leder for festkomiteen på Aktivitetssenteret. Husorkesteret stemte i og det ble allsang med forsanger Åge Stenersen.

 Tema for møte var    ”Ja til omsorg – nei til vold”.

 Deretter holdt leder for ”Kirkens SOS Krisetelefon i Hedmark og Oppland” –  Ann-Kristin Fauske Mathisen – kveldens hovedforedrag. Hun redegjorde for masse telefoner der det viktige er å trøste, hjelpe og roe ned fortvilte og forvirrede mennesker – både kvinner og menn. Hun snakket og tok bilde ut fra en svensk serie om ”Gabriella” som hun skildret hent fantastisk. Etter foredraget ble det stilt en del spørsmål som ble besvart. Liv takket henne og overrakte blomster.

 Så ble det underholdning ved Sangkoret og Husorkesteret under ledelse av Ingrid Jemtland Knapp. De sang mange lette og muntre sanger. Kjempefint!!!

 Vi sang så bordverset og det var tid for kaffe. Det ble servert hjemmebakte rundstykker og kringle. Ved kaffebordet ble det solgt masse lodder. Det var mange fine gevinster gitt av Handelsstanden.

 Etter kaffen entret Kretsleder av K&F – Wenche Rolstad – talerstolen. Hun holdt et interessant og gripende innlegg om fysisk og psykisk vold. Dette er et svært aktuelt tema i våre dager. Nancy takket og overrakte blomster. Så foretok vi trekning og det ble mange blide vinnere.

 Einar ledet oss gjennom kvelden med mange muntre og morsomme replikker. En takk til han som skapte en fin ramme rundt det hele.

 Så avsluttet Liv og Nancy i kor: ”Takk for at dere kom og vel hjem”.