Ingebjørg Rasmussen
Anton Brøggersgate 15
4041 Hafrsfjord
Tlf:  988 24 018
E-post: rasmussen.ingebjorg@gmail.com

Dagny Pedersen Welle – nestleder
Tone Risa – kasserer
Torunn Aarrestad – medlem
Inger Halvorsen – medlem