Dagny Pedersen Welle
Frida Hansensvei 3 D
4016 Stavanger
Tlf:  404 10 564
E-post: dagny.pedersen.welle@lyse.net

Ingebjørg Rasmussen – nestleder
Tone Risa – kasserer
Jorunn Elmblad – medlem
Inger Halvorsen – medlem