Vi har møter ca. 1 gang i måneden. Akkurat nå er vi opptatt av fødesituasjonen, utregning av kontantstøtte, at mammografiprogrammet også skal favne kvinner som har fylt 70 og de som er under 50. Vi vil også at påminnelse om underlivsundersøkelse fra Kreftregisteret sendes kvinner over 70 år.

Kontakt lagleder for info. om Jevnaker K&F, eller hvis du vil bli medlem hos oss. Menn er også velkomne som medlemmer.

Bli med – Vi trenger deg som medlem for å kunne fortsette vårt viktige arbeid!

Lagleder / kontakt:
Laila S. Haraldsen
Engg. 10
3520 Jevnaker
Tlf: 414 06 702