Styremedlemmer:
Håkon Svindal – kasserer
Solvor Larsen – styremedlem
Kjersti Salicath – styremedlem
Marit Aag – styremedlem
Silje Løvstad-Sender – styremedlem
Andreas Steinsvik – styremedlem
Stian Ruud – styremedlem

Hjemmeside: www.hjertegryta.barnehageside.no

Driver arbeidsstue og hobbyklubb for eldre, samt generelle hobbykurs for medlemmene.  Er medarrangør av Langhus-dagene.