Solvor Larsen
Sloratoppen 154
1405 Langhus

Tlf: 970 99 104
E-post: so.larsen@online.no

Styremedlemmer:

Siv Marsteinstrædet – kasserer
Lise Marustad – styremedlem
Thea Elise Wiik – styremedlem

Hjemmeside: www.hjertegryta.barnehageside.no

Driver arbeidsstue og hobbyklubb for eldre, samt generelle hobbykurs for medlemmene.  Er medarrangør av Langhus-dagene.