Lagleiar                                      Kari Johnsen

Skrivar                                       Kari Sangolt

Kasserar                                   Oddveig Skoge

Styremedlemmer                      Martha Fjell Sangolt og Kari Landro

Studieleiar                                Annlaug Hatletun

Studiemedlem                          Britt Marit Kleppe

Miljø- og kulturkontakt             Irene Rebnor Sangolt

Revisorer                                 Annlaug Hatletun og Gunnbjørg Sangolt

Revisor studierekneskap        Turid Karhrs

Ungdomslagsrepresentant      Ernfrid Landro

Vararepresentant UL                 Kari Sangolt

Valnemnd                               Erna Skoge og Turid Kahrs