Lagleder / kontakt:  

Grete Haveland
Brurastien 43 A
5265 Ytre Arna
Tlf.: 915 27 996
E-post: gretehaveland@gmail.com

———————————-

Gaupås K&F-lag har vinteren 11/12 arbeidt med verdiar i kvardagen, og “overflødighetssamfunnet” vi lever i.  Medlemmene hadde ynskje om å engasjera seg og borna våre, å dele eigne gode med menneske som har lite.

Laget har engasjert alle sambygdingane til eit “veldedig krafttak” og samla inn klede, utstyr, leikar mm som 5. mai vart levert til stiftinga “Tro, håp og kjærlighet” som driv hjelpearbeid i Ukraina.

Tiltaket fekk ein flott omtale i Bygdanytt 15.5.12 Gaupås lag.pdfGaupås lag.pdf