Annenkvar tysdag har laget samlingar med lagsmøter og kurskvelder.