Kretsens jubileum ble markert 26. april, etter at årsmøtet ble avholdt.

Grethe Nordbæk har skrevet et referat til avisa Østlendingen, og deler det med K&Fs medlemmer:

Det ble en fin markering etter kretsårsmøte i Nybergsund lørdag 26.april.

Hedmark krets sin første kretsleder var Henriette Schønberg Erken.

Lokal-lagene var mange og det var ikke alltid lett å kommunisere i en tid som var så veldig forskjellig fra ”vår tid ” Nå har vi jo gode internettforbindelser og bedre komunikasjonsruter.

Kretsen hadde i sin storhetstid 33 lokal-lag, fordelt på Nord-Østerdal, Midt-Østerdal, Sør-Østerdal og Hamar. nå er det bare 3 lag igjen: Nybergsund, Tørberget og Elverum.

Lokal-lagenes medlemmer arbeider godt i sine nærmiljøer og er flinke til å sette K&F sine saker på dagsorden

Kretsen ble kalt ”miljøkretsen” da de var tidlig ute med å samle inn brukte batterier og annet utstyr som nå krever spesialinnsamling, og de var med under ”Mjøsaksjonen” Det at Mjøsa var så forurenset var meget bekymringsfullt. Vi fikk og ”ordnet opp med” å få fosfatfrie vaskemidler til den vanlige husholdningen.

Vi er og en stor forbrukerorganisasjon, og Hedmark krets har vært flinke til å markere seg med temaer som har med mat og forbruk. Mange er de temaer om ”mat og matkultur, fremmedstoffer i maten”, god utnyttelse av gode innkjøp og vi er ikke begeistret for ”ta tre betal for to”. Det er mye sløsing o søppelbergene blir større med alt som vi må kaste.

Kvinners Frivillige Beredskap, KFB, er et meget sentralt tema for oss.”Det å være forberedt i dag på det som kan skje i morgen” er en stor del av våre saker, som er veldig viktig. Det med egenberedskap i en hver situasjon, ha ekstra med vann, tørrmat, fyrstikker, lommelykt og radio med batterier. Å ha kontanter liggende er heller ikke dumt.

Kretsstyret har vært flinke i alle år til å sette aktuelle temaer på dagsorden og følge disse opp

Kvinner og helse, barnefødsler, og husmorvikarordningen. Den har ”vært med i nesten alle år” og vi ser i våre dager at den kunne ha vært et godt tilskudd til hjemmeomsorgen i dagens hjemmehjelpsordning. Kretsen var med i kreftomsorgssaken, med å samle inn til et mammografiapparat. Vi klarte, alle som var med, å samle inn 2.2mill. kroner.

Vi har gått i tog for å beholde alle avdelinger ved Sykehuset Innlandet avd.Elverum og vi har protestert mot bare en Kvinneklinikk i Hedmark og Oppland. Vi ville ha en Kvinneklinikk i hvert fylke!

Det har vært en aktiv krets når det gjelder studiearbeid så temaene har vært mange og interessante

Hedmark krets med sine 80 år har satt spor etter seg der det har vært og er lokal-lag.

Vi ønsker lokal-lag og krets mange, mange flere år i aktivitet med aktuelle saker for lokalmiljøene og Hedmark fylke.

Ønske: Vi ønsker oss flere aktive medlemmer Ta gjerne kontakt.

Styret som ble valgt:

Kretsleder og sekretær – Anne Lise Bryhn
Nestleder og studieleder –  Jorun Thoug
Kasserer – Anne Langdalen
Revisor –  Andi E Aastad
Internasjonal kontakt –  Anne Lise Bryhn
KFB kontakt – Grete Nordbæk
Styremedlem – Berit Finsen
Vara til styret –  Målfrid Neerland
Valgkomite – Anne Langdalen, Torun Brovold og Bitte Solberg