UN Women calls upon all stakeholders to
listen to the voices of women in Myanmar inresponse to political events

 

[Myanmar]— In light of recent political events in Myanmar, UN Women expresses strong concern
over the use of force by security forces against peaceful demonstrators including women and calls
upon all stakeholders to listen to the voices of Myanmar women.
On 9 February 2021, there were several reports from Nay Pyi Taw, Mandalay and other cities in
Myanmar of demonstrators having been injured by security forces in connection with the peaceful
disobedience movement sweeping across the country. It was later confirmed that Ma Mya Thwate
Thwate Khaing a 19-year old woman, who was shot in the head by security forces, was the first
reported victim of this violence. Doctors have confirmed since that the young woman is currently in
critical condition and being kept on life support. Ma Mya Thwate Thwate Khaing should have been
celebrating her 20th birthday today. UN Women extends its deepest sympathy to her family and
friends and calls upon the military and police to refrain from using disproportionate force against
demonstrators.
Over the past decade, the women and women civil society organizations of Myanmar have played
an essential role in the transition process towards a prosperous and democratic society and have
been central in advocating for peace and inclusive governance. During the past year, we have also
seen the women of Myanmar, in all sectors of society, rise to the occasion and stand firm on the
frontlines of the country’s efforts to prevent and respond to the COVID-19 pandemic, even though
the crisis was disproportionally impacting them.

Today, UN Women stands in solidarity with the women and women’s civil society organizations of
Myanmar as they seek to exercise their fundamental right to demonstrate peacefully and express
their hopes and desires for the future of their country.
We urge all stakeholders in Myanmar and abroad to listen to the voices of the women of Myanmar.
We echo the words of the United Nations Secretary-General reaffirming the unwavering support of
the United Nations to the people of Myanmar in their pursuit of democracy, peace, human rights
and the rule of law, and urging the military leadership to respect the will of the people of Myanmar
and adhere to democratic norms, with any differences to be resolved through peaceful dialogue.

UN Women ber alle interessenter om å lytte til kvinnens stemmer i Myanmar som svar på politiske
hendelser [Myanmar] – I lys av nylige politiske hendelser i Myanmar, uttrykker UN Women sterk
bekymring over sikkerhetsstyrkens bruk av makt mot fredelige demonstranter, inkludert kvinner, og
ber alle interessenter om å lytte til stemmen til Myanmar-kvinner. 9. februar 2021 kom det flere
rapporter fra Nay Pyi Taw, Mandalay og andre byer i Myanmar om demonstranter som ble skadet av
sikkerhetsstyrker i forbindelse med den fredelige ulydighetsbevegelsen som feide over hele landet.
Det ble senere bekreftet at Ma Mya Thwate Thwate Khaing, en 19 år gammel kvinne, som ble skutt i
hodet av sikkerhetsstyrker, var det første rapporterte offeret for denne volden. Leger har bekreftet
siden den unge kvinnen for tiden er i kritisk tilstand og blir holdt på livsstøtte. Ma Mya Thwate
Thwate Khaing skulle ha feiret 20-årsdag i dag. UN Women retter sin dypeste medfølelse til sin
familie og venner og ber militæret og politiet om å la være å bruke uforholdsmessig stor styrke mot
demonstranter. I løpet av det siste tiåret har kvinnelige og kvinnelige sivilsamfunnsorganisasjoner i
Myanmar spilt en vesentlig rolle i overgangsprosessen mot et velstående og demokratisk samfunn,
og har vært sentrale i talsmenn for fred og inkluderende styring. I løpet av det siste året har vi også
sett kvinnene i Myanmar, i alle sektorer av samfunnet, stå opp for anledningen og stå fast i
frontlinjene for landets innsats for å forhindre og svare på COVID-19-pandemien, selv om krisen var
uforholdsmessig innvirkning på dem. I dag står UN Women i solidaritet med kvinnene og kvinnene i
sivilsamfunnets organisasjoner i Myanmar når de søker å utøve sin grunnleggende rett til å
demonstrere fredelig og uttrykke sitt håp og ønsker for fremtiden for sitt land. Vi ber alle
interessenter i Myanmar og i utlandet om å lytte til kvinnene i Myanmar. Vi gjenspeiler ordene fra
FNs generalsekretær som bekrefter FNs urokkelige støtte til folket i Myanmar i deres streben etter
demokrati, fred, menneskerettigheter og rettsstat, og oppfordrer den militære ledelsen til å
respektere viljen til innbyggerne i Myanmar og følger demokratiske normer, med eventuelle
forskjeller som skal løses gjennom fredelig dialog.