En ny undersøkelse viser at tradisjonelt fjernsyn taper seere på grunn av bredbånd, skriver nyhetsbyrået Newswire.

Det er amerikansk-britiske Strategy Analytics som har undersøkt medievanene til bredbåndskunder i syv land. 56 prosent av de spurte sier de kuttet dramatisk ned på tv-tittingen etter at de ble bredbåndsbrukere.

– Det er bredbåndets stadig økende kapasitet, og dermed også mangfoldighet, som nå gir fjernsynet konkurranse, sier administrerende direktør Toril Nag i Lyse Tele, som er en av få tilbydere av trippelnett i Norge.

Bred interesse
Den britiske rapporten konkluderer med at superbredbåndet trippelnett, det vil si internett, telefoni og video (med både tv og videotjenester) vil få en stadig større betydning i mediemarkedet.

Nordmenn er også i ferd med å omfavne denne bredbåndsvarianten, som har en kapasitet på hele 100 Mbit/s. Lyse Tele merket stor pågang av kunder.

– Vi har så langt 6000 kunder i hovedregionen vår i Rogaland, og 13 000 står på venteliste, opplyser Nag til nyhetsbyrået Newswire.

Lyse Tele har leveranser til stadig flere kommuner utenfor hjemfylket også. Blant annet er Sandefjord kommune nå i ferd med å bygge ut trippelnett. Hele 60 prosent av de spurte husstandene i kommunen har bestilt den nye bredbåndsvarianten.

– Tv må tenke nytt
Sjefsanalytiker David Mercer i Strategy Analytics tror ikke fjernsynet kommer til å bli erstattet helt av høyhastighetsinternett, men at konsekvensene likevel kommer til å bli dramatiske i tiden fremover.

– Tv-selskapene må helt klart forholde seg aktivt til nettet hvis de fortsatt skal nå publikum. Å legge ut tv-programmer på Internett er neppe den beste måten å gjøre dette på.

For det første er kvaliteten på de fleste nettilknytninger i dag bare sjelden god nok, sier Mercer til Newswire.

– Men enda viktigere er det at pc-brukeren har andre vaner enn tv-titteren. Pc-brukeren forventer en helt annen grad av samhandling med mediet, med flere valg og større kontroll over innholdet, sier Mercer. Han mener at det derfor er en bedre strategi av tv-selskapene å utvikle helt nye interaktive løsninger.

Kilde: Nyhetsbyrået Newswire