Nordens Kvinneforbund (NKF) vedtok følgende resolusjon på sin sommerkonferanse i Vasa 19.-22.8.2010:

Alle innkjøp som gjøres av stat, kommune, fylker og private foretak skal inneholde kostnadsvurderinger for miljøpåvirkning.  Det er rimelig at pris pr. enhet for alle innkjøp belastes med en miljøavgift pr. kilometer.  Med et slikt beregningsgrunnlag vil bl.a. kortreiste og sesongbaserte matvarer bli betydelig mer attraktive.

Det er ikke forsvarlig, hverken av holdbarhets-,  nærings-, miljø- eller kostnadsgrunner, at mat til blant annet skoler, sykehus eller eldre blir transportert lange strekninger.

————————–
NKF er en paraplyorganisasjon i Norden for Marthaförbundet og Marttalitto fra Finland, Riksförbundet Hem och samhälle i Sverige og Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).  

Kontaktperson i K&F: fungerende forbundsleder Grete Nordbæk, 97061098 
Kontakt i Marthaförbundet: förbundsdirektør Christel Raunio, christel.raunio@martha.fi