Statsstøtten til noen av de religiøse trossamfunn i Norge må stoppes!
Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er rystet over
informasjonen som er fremkommet om omskjæring / kjønnslemlestelse av jenter og
kvinner. Inntil nevnte trossamfunn kan dokumentere at de deltar aktivt i
avskaffelse av kvinnelig omskjæring, og dermed slutter å bryte norsk lov, må den
offentlige støtten holdes tilbake. Det forventes at myndighetene tar stilling
til dette allerede kommende uke.

K&F har stor respekt for unge kvinner som modig står frem for å gjøre oss kjent med dagens situasjon.

Ytterligere kommentarer kan fås ved henvendelse til
Norges Kvinne- og familieforbunds landsstyremøte på SAS Radisson Park hotell,
Fornebu, eller ved henvendelse til forbundsleder Elisabeth Rusdal mobiltlf.: 913
28 164