I år igjen må Norges Kvinne- og familieforbund(K&F) rykke ut med sterk kritikk i forbindelse med planer om sommerstengning av fødeavdelinger.
Denne gangen dreier det seg om Hålogalandssykehuset Helseforetak(HF), som
omfatter sykehusene Narvik og Stokmarknes i Nordland og Harstad i Troms fylke.
Der bor det 110 000 innbyggere spredt på et stort geografisk område.

Styret i det nye Helseforetaket skal spare kr. 500 000 og prioriterer å stenge fødeavdelingene på de tre sykehus på skift i åtte uker i sommer. Dette vil resultere i en reisevei på opptil 170 km- for fødende kvinner!
Etter sigende skal styret finne finansiering for kontorlokaler til ny ledelse for samme beløp.

K&F kaller dette en prioritering som må virke hjerterå for alle distriktets kvinner som skal føde i løpet av sommeren – og som har stolt på at det nye Helseforetaket tar vare på dem og barna de skal sette til verden, kanskje bedre enn de tidligere fylkesdrevne sykehusene.
En fødsel er den mest sårbare situasjonen et individ kommer opp i. Vi minner om, at norske myndigheter har laget forskrifter som forbyr transport av drektige storfe og hest de siste to ukene før forventet fødsel.

Norges Kvinne- og familieforbund støtter helhjertet kritikken mot Helseforetaket, også den som målbæres av leger, jordmødre og politikere i denne alvorlige saken. Forsikringen fra Helseforetakets styreleder, om at sparetiltaket er medisinsk forsvarlig, er det vanskelig å forholde seg til.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
forbundsleder Bjarnhild Hodneland, tlf.: 55193012/55186493,mobil:92893155,
nestleder Bente Nygård, tlf.: 63997506, mobil: 97632550, eller informasjonsleder
Wenche Solberg- Hansen, tlf.: 22478380, direkte 22478389, mobil: 91772584.