Kvinnehandel, sentralregister over kvinnemishandling, millionbeløp til offentlige voldstiltak og småpenger til landets krisesentre, er hovedtema i Kvinner & familie nr. 4. 2002.
Omsorgslønn til hverdagssliterne, kommunejordmor-ordningen og Mammografiprogrammet, er også tema. Fagtidsskriftet til Norges Kvinne- og familieforbund, Kvinner & familie, tar opp mange sider ved likestillings- og kvinnespørsmål og får stadig nye lesere.

Dersom du ønsker mer informasjon om våre saker, ta gjerne kontakt med
informasjonsavdelingens ansatte.

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God Jul og et Godt Nytt år.

Med vennlig hilsen

Wenche Solberg-Hansen
Informasjonsleder

solberg-hansen@kvinnerogfamilie.no
Telefon: 22 47 83 80 (89)
Mobil: 91 77 25 84