Over 97 000 mennesker får dårligere bostøtteordning
Så å si uten forvarsel har Regjeringen lagt om bostøtteordningen til 102
000 husstander i Norge. Det rammer hele 97 000 husstander som vil få fra 2.000
til over fire tusen kroner mindre utbetalt i bostøtte i år sammenlignet med
tidligere år. Dette mens i overkant av 5 000 husstander i de fire største byene
i landet, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, vil få flere tusen kroner mer
utbetalt i 2002.

Norges Kvinne- og familieforbund tar sterk avstand til Regjeringen og Kommunal- og regionaldepartementets håndtering av den nye bostøtte-reformen som rammer så mange som 97 000 husstander.

Forbundet mener de nye retningslinjene for bostøtte er et stort svik mot minstepensjonister, enslige forsørgere, uføretrygdede og attføringstrygdede, funksjonshemmede og andre økonomisk vanskeligstilte grupper.
Bostøtten innvilges av Husbanken, men det er Kommunal- og regionaldepartementet som har hovedansvaret for utarbeidelse av de nye direktivene.

Det nye regelverket for bostøtteordning har ført til en storm av protester. Norges Kvinne- og familieforbunds sekretariat er blitt nedringt av fortvilte medlemmer, som har fått forverret sine levevilkår. Forbundets ledelse vil be om et møte med Regjeringen Bondevik som signaliserte økte forbedringer av bostøtteordningen. Det har Regjeringen gjort for ca. 5 000 husstander, mens
97 000 får det verre.

For mer informasjon kan følgende kontaktes: 
Forbundsleder Bjarnhild Hodneland, mobil: 92 89 31 55 eller telefon: 55 18 64
93  Informasjonsleder Wenche Solberg-Hansen, mobil: 91 77 25 84,
direktelinje jobb: 22 47 83 89 eller sentralbord 22 47 83 80