Samtaler om et nytt stort studieforbund.
Dialogen er i godt gjenge mellom Bygdefolkets Studieforbund, Studieforbundet natur og miljø og Populus.
Tre studieforbund med ulik kultur og tradisjon trenger tid til å bli kjent med hverandre. Generalsekretærene har holdt jevnlige møter seg imellom, i tillegg har de stilt på styremøter i de andre studieforbundene for å fortelle om eget studieforbund og svare på spørsmål. Link til populus