– Det er nå slaget kommer til å stå om hvilket samfunn vil vi ha i fremtiden, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund. Når Pensjonskommisjonen foreslår nærmest å radere bort muligheten for å jobbe deltid i fremtiden, vil det ikke bare gjøre enda flere kvinner enn i dag til ufortjente minstepensjonister. Jeg er stygt redd for at målsettingen om ”alle foreldre i lønnet jobb på heltid” vil tømme lokalmiljøene for voksne og resultere i et kaldere samfunn generelt. Jeg minner om at også store barn og ungdommer trenger foreldrenes tid i det daglige, mer enn det familiene får til i dag, sier Hodneland.

– Norges Kvinne- og familieforbunds mål er at både kvinner og menn skal ha økonomisk og arbeidsmessig mulighet for ta deltidsarbeide i perioder. Å straffe foreldre som tar ansvar for egne barns oppvekst og prøver å redusere ulempene ved en stresset familiehverdag, er å gå inn i fremtiden med bind for øynene, mener forbundet.

– Forbundsleder Bjarnhild Hodneland er glad for at Likestillingsdirektør Mona Larsen- Asp nå også har kastet seg inn i kampen om retten til redusert arbeidstid. I følge en fersk undersøkelse gjort blant bevisste døtre til ”68-generasjonsmødre”, ønsker majoriteten i perioder å gi avkall på lønnsarbeid for å trygge barnas hverdag og oppvekst. Yrkeskarrieren mener de får vente!
Arbeidsbegrepet må simpelthen omdefineres, og vi utfordrer pensjonskommisjonen til å stikke fingeren i jorden i dennen saken, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland, tlf.: 55193012/55186493,mobil:92893155, nestleder Bente Nygård, tlf.: 63997506, mobil: 97632550, eller informasjonsleder Wenche Solberg- Hansen, tlf.: 22478380, direkte 22478389, mobil: 91772584.