Hver sommer stjeles det båter til en verdi av 100–150 millioner kroner i Oslofjordområdet. Politiet regner med at en stor del av tyveriene er organisert og styrt fra Baltikum, skriver nyhetsbyrået Newswire.

– Det har vært en eksplosjon i antall båttyverier i Oslofjordsområdet de siste årene. Hver sommer stjeles båter og større motorer for flere hundre millioner kroner, sier politioverbetjent Geir Larsen ved Onsøy lensmannskontor til nyhetsbyrået Newswire. ‘

– Vi regner med at nærmere 75 prosent av alle tyveriene er utført av organiserte kriminelle, sier Larsen.

Antall tyverier har vært jevnt stigende siden 1980. Den enorme økningen de siste årene, samtidig med at organisert kriminalitet blir stadig mer utbredt, førte til at Larsen tok initiativ til en større aksjon for å hindre tyverier.

Baltikum
– Vi søkte Justis- og politidepartementet om støtte til tiltak mot organisert kriminalitet. Dette har ført til at åtte politidistrikter langs Oslofjorden nå samarbeider i kampen mot kriminalitet, sier Larsen.

Ifølge Larsen er mesteparten av bandene som opererer i Oslo-området organisert og styrt fra Baltikum. I tillegg er det en del svenske kriminelle som er kommer hit. Også forsikringsselskapene har merket den økning i antall båttyverier.

– Mellom 2001 og 2002 økte antall båttyverier med 36 prosent. Året etter hadde dette flatet ut og vi hadde en økning på 1,5 prosent fra 2002 til 2003, sier skadesjef Kurt Undereidet i If Skadeforsikring.

Advarer båtkjøpere
Undereidet advarer potensielle båtkjøpere mot å ta for lett på prosessen rundt kjøp av bruktbåt og at mange båttyver er i disse dager ute med “gode tilbud” på både stjålne båter og motorer.

-Sjekk derfor også med Småbåtregisteret og merkefirmaer, råder Undereidet. – Flere båtkjøpere sitter hvert år igjen med store økonomiske tap etter å ha kjøpt tyvegods som politiet har hentet hos dem og brakt tilbake til riktig eier eller til forsikringsselskapet, sier Undereidet.  

Mikromerking
Nytt av året er ifølge Undereidet er mikromerking. Det er en type merking av båter der man i tillegg til vanlig inngravering  også sprayer på såkalte mikromerker.

– Dette fungerer slik at man sprayer ti tusen mikromerker på ulike deler av båt og motor. Merkene er vanskelige å oppdage og det er umulig å fjerne alle sammen, sier daglig leder Ove Karlsen i Securmark.

Han hevder mikromerkingen vil føre til færre båttyverier ved at tyvene skraper bort det inngraverte merkede nummeret. Merkingen er helt ny, men vil bli standard på en del båtmodeller.

Kilde: Newswire