Prinsipprogrammet er K&Fs ideologiske plattform og arbeidsprogram, og inneholder saker som er vedtatt i organisasjonen.

Prinsipprogrammet ble sist revidert på landsmøtet i 2016, og det er utarbeidet studieplan til det.

Vil du ha en forsmak – se presentasjonen av våre hovedarbeidsoppgaver her:

Prinsipp-program

 

AnnonsebrosjyreLag studiering om PP-programmet.  Engasjer deg/laget/venner i K&Fs arbeid og politikk! Interessante samtaler med økonomisk støtte til laget.  K&F er medlem i Studieforbundet næring og samfunn (tidligere Populus).

Prinsipprogrammet og studieplanen fås kjøpt hos sekretariatet.
Ring 22 47 83 80 i vår kontortid mellom 10 og 15 (NB-kontoret er ikke bemannet alle dager)  eller send en e-post til: post@kvinnerogfamilie.no