Prinsipprogrammet er K&Fs ideologiske plattform og arbeidsprogram, og inneholder saker som er vedtatt i organisasjonen.

Prinsipprogrammet ble sist revidert på landsmøtet i 2018.

Oppdatert prinsipprogram kan du lese her:

Prinsipprogram 2019 – 2020

Ring 22 47 83 80 i vår kontortid mellom 09 og 15 eller send en e-post til: post@kvinnerogfamilie.no