Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet lanserte i dag prosjektet: “Fysisk aktivitet og måltider i skolen”, der målet er å tilrettelegge for mer daglig fysisk aktivitet og gode rammer for måltider i skolen.

Helsedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet har bevilget tre millioner kroner hver i 2004 og i 2005 – til utprøving og initiering av gode modeller. En fagjury skal være med å velge ut prosjektskoler.

-Et godt organisert skolemåltid og økt fysisk aktivitet vil gi et bedre læringsmiljø og mer konsentrerte elever, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Ambassadør Vegard Ulvang
Tidligere verdens- og olympiamester i langrenn, Vegard Ulvang, er med som ambassadør for prosjektet. Han sitter også i fagjuryen som skal plukke ut deltagende skoler.

Norske tiåringer sitter i gjennomsnitt ti timer hver dag, spiser mye sukker, men lite frukt og grønnsaker. Og halvparten av elevene i grunnskolen får under 20 minutter å spise på.

Aktivitet og mat
-Siden barn og unge tilbringer store deler av dagen på skolen, er det viktig for elevenes helse at forholdene legges til rette for fysisk aktivitet og måltider i løpet av skoledagen, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Prosjektet er et samarbeid mellom Helsedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet og skal styres av en prosjektgruppe fra Sosial- og helsedirektoratet og Læringssenteret, med prosjektledelse i Læringssenteret.

Kilde: Helsedepartementet