Av nestleder Wenche Rolstad,  Avisen Hadeland.

 

Debatten rundt føde- og barseltilbudet her i landet skyter nå endelig fart. Nesten i siste liten. Jordmorforeningen er urolig for den korte liggetiden på sykehus etter fødsel.

Vi har sett at etterhvert som de lokale fødeavdelingene ble lagt ned, så økte problemene. De større fødeenhetene har problemer med kapasiteten. Det bygges nye sykehus, men når kostnadene skal kuttes, er det antall fødesenger og barselsenger som det kuttes i. Det henger rett og slett ikke på greip. Når en fødeavdeling skal dekke et adskillig større område, så trenger de mindre sengekapasitet. Man må være helsebyråkrat for å få et slikt regnestykke til å gå opp.

Men kan antall fødsler vedtas i sykehusbyråkratiet eller via politiske beslutninger?

Norges Kvinne- og familieforbund gjennomførte i fjor en kartlegging for å se hvordan føde- og barseltilbudet er i kommunene. Den viser at svært mange kommuner ikke klarer å fylle dagens oppgaver. Og dette gjelder fra store byer som Oslo og til mindre distriktskommuner. Årsaken er mangel på penger og mangel på fagpersonell. Det sier seg selv at når vi har ca. 380 jordmødre her i landet og behovet er 1000 så går dette ikke opp.

I noen år nå har vi påpekt behovet for økt utdannelseskapasitet. Ansvarlige helsepolitikere skryter av at den er økt. Økningen er liten; knapt 100, med tanke på det enorme behovet.

Vi tror også at noen jordmødre kanskje har valgt andre jobber på grunn av lav stillingsbrøk. Hvem kan leve av en 7 % stilling eller en 10 % stilling. De er det mange av i kommunene. Ofte i mindre kommuner. Der er heller ikke alltid mange andre jobbmuligheter.

Slik vi ser det er føde- og barseltilbudet blitt en salderingspost i helse Norge. Vi vil nå vurdere å ta flere grep for å se om det som er i ferd med å skje er diskriminering. Vi sitter ikke med hendene i fanget og ser rolig på. Vi fortsetter arbeidet – endring må til før hele systemet rakner.

Og statsråd Høie, dette er ikke skremselspropaganda eller krisemaksimering. Vår kartlegging viser at dette er virkelighetsbeskrivelse.

Barn er fremtiden – de fortjener en god start på livet.