Norges Kvinne-og familieforbund arrangerer åpne landsdelsseminarer om fødetilbudet, barseltid og hva med husmorvikar er det plass og kapasitet ?

Seminaret holdes følgende steder:

Thon hotel Opera, Oslo

Thon hotel Maritim, Stavanger

Thon hotel Bristol, Bergen

Thon hotel Prinsen, Trondheim

Thon hotel Nordlys, Bodø

Pris kr. 450

Påmelding skjer på tlf.: 22 47 83 80 eller e-post: mette@kvinnerogfamilie.no

VELKOMMEN