Klima- og forurensningsdirektoratet har opprettet en ny nettside:
Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn) har opprettet en ny nettside med enkle råd om farlige stoffer og trygge produkter. Her er pressemeldingen, og her er lenke til den nye siden, Er det farlig?