Norges Kvinne- og familieforbund søker sekretær i 50 % stilling.

Stillingsannonsen finner du her https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/57f43f0e-dd5b-4eea-b5eb-265e0adcae20