Norges Kvinne- og familieforbund støtter barneombudet, og sendte 2.10. ut følgende pressemelding:

Norges Kvinne- og familieforbund støtter barneombud Reidar Hjermann i kravet om merking av mobiltelefoner.  />

Vi deler hans bekymring for mulige langsiktige helsevirkninger ved bruk av telefoner med høye strålingsverdier. Særlig bekymringsfullt er det at flere produkter markedsført som spesielt egnet og unge, kommer dårlig ut i denne sammenhengen.

Som forbrukere ønsker vi at mobiltelefoner merkes med tydelig informasjon om produktets strålingsverdi, slik at vi kan ta informerte valg ved kjøp av nye telefoner.