K&F har en samarbeidsavtale med Langseth Advokatfirma DA.

Den gir våre medlemmer en gratis første henvendelse, begrenset opp til 20 minutter, enten ved telefon, e-post eller møte.  Deretter gis medlemmene 15% rabatt på fast timepris. 

Kontakt: http://www.langsethadvokat.no/
tlf. 22 42 42 42
e-post: advokat@ladv.no