– Det er viktig at forbrukerne får flere muligheter til å gjøre etiske innkjøp, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Hun deltok på et arrangement hos Max Havelaar i dag, der en ny etisk ris ble lansert.

Dåvøy mener det er bra at det kommer flere etiske produkter på markedet, slik at forbrukerne får anledning til å gjøre egne valg. I løpet av mars måned vil Farmer’s Rice være ute i butikkene.

Det nye Max Havelaar-merkede produktet i Norge er parboiled langkornet middagsris fra kooperativet Tha Rua i Thailand. Samtidig lanserer FN 2004 som internasjonalt år for ris.

Ris hovednæring
Ris er hovednæringsmiddel for over halvparten av verdens befolkning, samtidig som risproduksjon står overfor alvorlige utfordringer.

FN utfordrer verdenssamfunnet til å arbeide sammen for å øke risproduksjonen på en måte som vil komme bønder, kvinner, barn og spesielt de fattige til gode.

– Det er derfor veldig gledelig at det nye Max Havelaar-merkede produktet er ris. På denne måten kan den vanlige forbruker bidra til at de økonomiske forholdene for risbøndene forbedres betraktelig, sier Ragnhild Hammer, informasjonsansvarlig i Max Havelaar.

Minstepris
Hun mener at ved å kjøpe ris med Max Havelaar sitt garantimerke på, styrkes selvstendigheten til småbønder og deres familier.

-Ja, man bidrar til å opprettholde de lokalt tilpassede rissortene og bøndenes kunnskaper om produksjonen, sier Hammer.

Ved å være med i Max Havelaar-ordningen får bøndene en garantert minstepris som dekker produksjonskostnader og levekostnader.

I tillegg kommer en merpris på 10 – prosent som bøndene i fellesskap skal bruke til utviklingsformål.

Fri for sprøytemidler
En del av de ekstra pengene har bøndene valgt å bruke på opplæring i hvordan man skal klare seg med mindre kunstgjødsel – sprøytemidler har det allerede sluttet å bruke.

Videre brukes de ekstra pengene til skolestipend til barn og ungdom, og til låneordninger. Slik gir Max Havelaar mulighet til vekst og utvikling – til beste for både mennesker og miljø.

NorgesGruppen ASA og Max Havelaar Norge har en samarbeidsavtale, hvor målsetningen er å bidra til økt handel med utviklingsland etter etiske prinsipper. Som resultat av denne avtalen lansereres nå Farmers Rice.

Kilde: Max Havelaar