Norske matvarebutikker økte omsetningen med 4,5 milliarder kroner fra januar til oktober i fjor. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 198,5 milliarder kroner. Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 8,6 milliarder kroner de ti første månedene i 2003.

Detaljhandelen økte med 8,6 milliarder de ti første månedene i 2003 sammenlignet med samme periode i 2002. Dette tilsvarer en økning på 4,5 prosent.

Detaljomsetningsindeksen økte med 4,2 prosent i denne perioden. Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 4,5 milliarder kroner. 

Det vil si en økning på 5,1 prosent i perioden januar til oktober 2003 sammenlignet med samme periode i 2002.

Økning på 2,9 milliarder
Omsetningen for butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger økte med 2,9 milliarder i samme periode, en vekst på 3,8 prosent. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde en omsetningsvekst på 4,2 prosent eller 464 millioner kroner de ti første månedene i 2003 sammenlignet med samme periode i 2002.

Omsetningen av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 4,8 prosent i samme periode.

2,6 milliarder mer i 5. termin
I september og oktober (5. termin) 2003 økte detaljomsetningen med om lag 2,6 milliarder kroner eller 6,6 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Butikkhandel med bredt vareutvalg hadde en omsetningsvekst på 5,1 prosent. For butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte omsetningen med 4,8 prosent i denne perioden.

Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 4,2 prosent.

Størst vekst i Sør-Trøndelag og Hordaland
Detaljhandelsbedriftene i Sør-Trøndelag og Hordaland økte omsetningen med henholdsvis 7,3 og 6,0 prosent de ti første månedene i 2003 sammenlignet med samme periode i 2002.

I 5. termin var det detaljhandelsbedriftene i Hordaland og Østfold som hadde størst vekst, med henholdsvis 8,4 og 8,3 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Handel med motorkjøretøyer opp 2,1 milliarder
Handel med motorkjøretøyer, unntatt motorsykler, økte med 2,1 milliarder kroner, en vekst på 3,2 prosent de ti første månedene i 2003 sammenlignet med samme periode i 2002.

Handel med drivstoff til motorkjøretøyer økte omsetningen med 1,2 milliarder kroner i denne perioden, en vekst på 4,3 prosent. I 5. termin 2003 økte omsetningen av motorkjøretøyer med hele 13,3 prosent sammenlignet med 5. termin 2002.

Kilde: Statistisk sentralbyrå