I dag er det fødselsdagen til Marie Michelet som startet vårt forbund, den gangen het det Hjemmenes Vel, senere Husmorforbundet og nå Norges Kvinne- og familieforbund.

10. mars i 1898 ble Hjemmenes Vel i Christiania stiftet, det var 104 damer som var med på dette. I 1899 ble Bergen Hjemmenes Vel stiftet og i 1912 i Trondhjem, det var en del andre foreninger rundt omkring i landet

Marie Michelet foreslo at en skulle danne en landsorganisasjon av Hjemmenes Vel. Hjemmenes Vel Landsforbund vart stifta i 1915 og representanter fra de tre store foreninger i Hjemmenes Vel Christiania, Bergen og Trondhjem dannet styre, med Marie Michelet som leder.

I 1919 vart Nordens Husmorforbund stifta, dette skjedde i Stockholm med Marie Michelet som leder. Den gang var det Norge, Sverige og Danmark som var med i Nordens Husmorforbund, i 1920 kom Finland med, og Island senere.

Etter flere konferanser med forskjellige fremstående kvinner ble verdensforbundet «Assosiated Country Women of the World» ACWW, stiftet i Stockholm i 1933 med Lady Aberdeen, Skottland som president, Mrs. Watt, Canada som sekretær og Marie Michelet som visepresident for Nord- Europa.

Hjemmenes Vel Landsforbund endret navn til Norges Husmorforbund i 1931.

I 1934 ønsket Marie Michelet å tre tilbake og ble da kåret som ærespresident. Marie Michelets storstilede, vekkende og inspirerende personlighet vakte den største beundring ikke alene i Norge men i hele den internasjonale kvinneverden. Utallige er de foredrag hun har holdt ikke bare her i landet men i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England og Amerika.

Marie Michelet var i mange år redaktør av bladet «Husmoderen» som utkom i 1888, og som siden gikk inn i «Hjemmenes Vels» blad, «Husmorblad» og som i dag heter Kvinner & Familie.

Marie Michelet hadde Kongens fortjenestemedalje i gull og den Kgl. St. Olavorden. Hun var æresmedlem av Norske Kvinners Nasjonalråd, Oslo Hjemmenes Vel. Hun var ærespresident i Norges Husmorforbund og Nordens Husmorforbund.

Det var litt av ei dame som startet vårt forbund. Marie Michelet ble født i 1866

https://no.wikipedia.org/wiki/Marie_Michelet