Debatten har blusset opp igjen – forbundsleder Grete Nordbæk deltok i “Her og nå” på NRK 1 8.9. Programmet ble sendt i reprise på P2, og det utløste reaksjoner.

Media fortalte i begynnelsen av september at barn er i barnehagen opp til 43 t. i uken.  Det betyr ikke at alle barn er der så lenge, men først og fremst at barnehagene har lengre åpningstid.  Meldinger fra flere barnehager tyder på at de minste barna har lengst oppholdstid i barnehagen.

I radiodebatten 8.9. deltok bl.a. statssekretær Lisbeth Rugtvedt fra Kunnskapsdepartementet, som var mer opptatt av kontantstøtte og minoritetsbarn enn dagens tema.  Forbundsleder avviste at det var relevant, og hevdet bl.a. at selv om barn har godt av å være i barnehage, betyr det ikke nødvendigvis at alle barn har godt av å være der hele, lange dager, uansett alder.

K&F har i ettertid fått følgende kommentar fra Etnisk Likestillingsgruppe i SV, Jacqueline Zuleta:

Jeg ønsker å takke familieforbundet for å ha en representant som tydelig visste hva Rugtvedt gjorde da hun skjøv minoritetene foran seg under en debatt i P2 i går.

Jeg registrere med bekymring og uro at flere trekk i Rugveits språkbruk finnes i FRPs språkbruk, men dessverre også i blant folk på venstresiden! Når Rugtvedt sier at barn med minoritetsbakgrunn måtte i barnehagen for å lære seg norsk, høres det veldig fornuftig ut fordi alle er enige om at det er viktig-inkludert meg selv, det store MEN er at barnas alder ikke taes i betraktning, blant annet forskning som er tydelig på at barn i ettårsalderen
opplever atskillelsangst fra sine foreldre, og at barnehage godt kan vente. 

De fleste er dessuten enige om at barn trenger kontakt med andre barn, men hvorfor en slik angst for å la de være i lag med minoritetsforeldre. Min påstand er angsten for og rasismen som i likhet med andre minoriteter prøver å ta barna fra foreldrenes “besudlende, urene påvirkning”. Det er det siste Rugveit gir meg inntrykk av når hun går ut i media på den måten. Lederen (deg?) for Norges Kvinne-og familieforbund var årvåken-noe som er sjeldent..Hun sa klart og tydelig at det var feil å skyve minoriteter foran seg på den måten.

Det er dermed ikke sagt at ikke Rugveit gjør en god jobb. Det gjør hun, MEN det er langt igjen for likestillingen er et faktum! Jeg kommer til å sende henne en e-post der jeg legger frem disse bekymringer og krav om at de snakker til en sammensatt befolkning da jeg reagerer sterkt på at barnas morsmål ikke blir nevnt! Legg merke til at dette stemmer godt med innholdet i boka Etnisk mangfold, skrevet av forskeren Joron Phil. ” minoriteter
behandles som tomme kar som skal fylles med norspråklige innhold”.

Jeg takker herved for å ha sagt tydelig fra at det var feil å skyve minoritetene forna seg på denne måten istedenfor å øke kontantstøtten og skape måter å få kvinner ut i arbeid og utdanning når barna er litt større (fra 2-3 årsalderen virker mer fornuftig enn fra de er spedbarn!)

Med vennlig hilsen  Jacqueline Zuleta

————————————————–

22.7.2010:  VELKOMMEN ETTER!

Skolebyråd i Bergen ønsker at barn skal være maksimum 9 timer i  barnehagen, se

K&F tok dette opp som et punkt i forbindelse med høringssvar til Stortingsmeldingen om Kvalitet i barnehagen.  K&F hevdet da at også barn burde ha regulert “arbeidsdag”.  Dette er både basert på fravær fra foreldre, men også på at støynivået i barnehager er et problem for de ansatte.  Vi har ikke sett at noen har tatt opp tilsvarende a.  Om 9 timer er det rette, må en avgjøre ut fra en samlet vurdering av både foreldres og barns behov.

Vil du lese hele høringssvaret, finner du det her.