Maksprisreformen
går som smurt. Det er innført makspris i 99 prosent kommunale og 86 prosent private barnehager, hevder Barne- og familiedepartementet.

Foreldre betaler nå 2750 kroner, eller mindre, i 99 prosent av landets kommunale og i 86 prosent av de privatdrevne barnehagene. Vinnerne er foreldre med barn i private barnehager.

2 av 3 private barnehager har satt ned prisen etter 1. mai. Regelen om maksimalpris på foreldrebetaling i barnehagene trådte i kraft 1. mai i år, og tnsGallup har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet undersøkt hvordan barnehageeierne har fulgt opp.

Undersøkelsen baserer seg på intervju med 350 kommuner og et landsrepresentativt utvalg av 502 private barnehager. Intervjuene ble gjennomført i tidsrommet 11. – 25. mai.

Kommunens barnehager
I mange kommuner var foreldrebetalingen under 2750 kroner før makspris ble innført. 45 prosent fått redusert betaling, mens 45 prosent betaler det samme.

Ni prosent av kommunene har satt prisene opp, men de er likevel innenfor maksimalprisen. Undersøkelsen viser at 52 prosent av de kommunale barnehagene tilbyr billigere barnehageplasser enn maksimalprisen på 2750 kroner.

Private barnehager
To av tre private barnehager har redusert foreldrebetalingen, og 86 prosent har en foreldrebetaling innenfor maksimalpris. Av disse tilbyr 29 prosent av barnehagene en foreldrebetaling som er bedre enn maksprisen.

Forskriften om foreldrebetaling åpner for at barnehageeier på visse vilkår kan gå ut over maskspris, etter en prosedyre hvor spørsmålet legges fram for foreldrene.

I de private barnehager som ikke har satt ned prisen, oppgir 64 prosent at de har lagt saken fram for foreldrerådet, 30 prosent svarer at de ikke har gjort det. Omlag en tredel av de private barnehagene som tar mer enn maksimalprisen ligger i Oslo, skriver Barne- og familiedeartementet.