– Kontantstøtten har aldri vært ment som et integreringstiltak.

”Da kontantstøtten ble innført var dette for å gi foreldre valgfrihet med tanke på barns hverdag. Hensikten var IKKE at det skulle bedre integrering ”, freser forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund. Politikere som mener det, bør sjekke fakta i saken og ikke opptre nærmest historieløst. Det er greit å være motstander, men det får være grenser for mangel på viten om bakgrunn for de vedtak som er fattet.  

Norges Kvinne- og familieforbund bekymrer seg også for integreringen av innvandrere og vi deltar gjerne i en debatt rundt dette. Hva med etablering av møteplasser for kvinner med små barn, der det i tillegg til språk var fokus på vårt samfunn og hvordan dette fungerer, og bistand til å sikre seg kompetanse for å kunne delta i arbeidslivet? På slike sentre kunne det være barnehage integrert som en del av tiltaket. Et tiltak kvinnen og hennes barn kunne tilbys raskt etter ankomst.  

I debatten rundt kontantstøtte savner vi undersøkelser, momenter om hvordan effekten er for familiene som har benyttet seg av kontantstøtteordningen, og hvor fornøyd de er. Til nå har det vært publisert mest synspunkter og tanker om uheldige konsekvenser.  

Vi noterer oss at partier som Høyre og Fremskrittspartiet nå er villige til å fjerne kontantstøtten. Vi undres hvor det ble av disse partienes holdninger om valgfrihet og at foreldre skal få velge hverdag for egne barn. Dersom disse partiene har gått vekk fra valgfriheten er det viktig at vi får dette avklart.  

Dersom man skulle fjerne kontantstøtten for å sikre at alle barn går i barnehage, har man et enormt behov for nye barnehageplasser. Finnes det økonomi til dette plutselig? Trolig vil vi få en lang periode der barnehagekøene vokser og mange blir stående utenfor – igjen. En meget uheldig situasjon. Det blir å gå baklengs inn i fremtiden, avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund. 

For ytterligere informasjon og kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164

Nettavisen har allerede plukket opp meldingen og intervjuet forbundsleder.

Andre har også tatt opp saken Utrop.no og Politikkavisen.no