Landsmøtet samlet inn kr. 8.950,- til TV-aksjonen 2015, og oppfordrer andre organisasjoner som har møter i helgen om å samle inn til aksjonen.

Torild Skard  talte til et lydhørt landsmøte, som fikk tankevekkende momenter om kvinner og likestilling.

Etter intens saksbehandling av interne saker, satte landsmøtet stor pris på et viktig foredrag.

Mange resolusjoner er foreslått og vil bli diskutert i landsmøtet.