– i utenriks- og utviklingspolitikken.

Utenriksdepartementet har laget utkast til fornying av handlingsplan for dette temaet.  Saken er fortsatt under behandling

K&F har sendt inn en høringsuttalelse, se vedlegg.Høringsuttalelse Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestillingspolitikken.pdf