I dag på Kvinnedagen appellerer vi til politikerne om å rette opp en stor urett.

”Vi har en gruppe kvinner som er glemt – de skilte bestemødrene. Det er kvinnene som i 60 og 70-årene tok ansvaret for hus, barn og familie mens mannen var i lønnet arbeid og tjente sine pensjonspoeng. Disse kvinnene gjorde som de fleste andre og som samfunnet ventet av dem – var hjemmearbeidende. Senere i livet ble de skilt og mannen tok med sine pensjonspoeng og etablerte seg på nytt. Ekskona endte opp som minstepensjonist. Rettferdig – nei.”

Mannen hadde ikke kunnet jobbe så mye og opparbeidet så mange pensjonspoeng dersom ikke kona hadde tatt ansvar for barn, hus og familie.

All innsats i samfunnet er like viktig, uansett hvilket arbeid det er og om det er kvinner eller menn som utfører det. Likestillingspolitikken skal ikke hindre kvinner/menn å bruke tid på foreldrerollen. Familiens behov må ivaretas på en god måte, og familien er den beste til å vurdere hvordan det skal gjøres.

Norges Kvinne- og familieforbund vil motvirke en ensrettet kvinnepolitikk der kvinners selvstendighet og egenverd bare måles gjennom lønnsarbeid. Det må være legitimt å velge omsorg for barn, eldre og syke familiemedlemmer. Ulønnet omsorgsarbeid må verdsettes.

”Det er mulig å rette opp situasjonen for de skilte bestemødre – gi de et pensjonsløft. I tillegg må ekteskapsloven endres slik at opptjente pensjonsrettigheter skal være en del av ekteparets fellesbo og deles mellom ektefellene. Videre er det viktig at vi som kvinner respekterer hverandre og de verdivalg den enkelte kvinne gjør. Da får vi et likestilt og likeverdig samfunn.”

 

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobiltelefon: 913 28 164