For første gang i historien inntar Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) Eidsvolls plass foran Stortinget på 8. mars. Forbundet vil at den internasjonale Kvinnedagen skal gjøres til ”alle kvinners dag”!
K&F ønsker å markere 8. mars dagen ved å synliggjøre mangfold og utfordringer i kvinnelivet.

Appellene ved tolvtiden er ved daglig leder ved Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, nestleder i KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter), Madhu Sharma og kretsleder i Akershus K&F, Toril Sonja Gravdal.

Norges Kvinne- og familieforbund er kjent for sitt engasjement i det forebyggende arbeidet for å stoppe vold, spesielt mot kvinner og blant barn og unge. Forbundet har satt i gang den landsomfattende aksjonen”Ja til omsorg-nei til vold”.

Andre merkesaker K&F er engasjert i, er friheten til å velge omsorgsform for små barn. Forbundet var initiativtaker til kontantstøtten og har i disse dager satt i gang Kontantstøtteaksjonen ”Penger til glede eller besvær?” på forbundets hjemmesider på Internett.

Forbrukervern er et annet K&F område. Kvinner er storforbrukere av offentlige tjenester og K&F vil ha et sterkere søkelys på forbrukerens rettssikkerhet og på kvalitet og service ved offentlige kontorer.
Forbrukerne må sikres ren og sunn mat, bedre merking av matvarer, vern mot kugalskap og andre dyresykdommer, samt mer og rimeligere økologisk mat. K&F var en sterk pådriver for halvveringen av moms på matvarer, som trer i kraft 1. juli i år.

K&F er opptatt av kvinner og familiers problemer og utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt. Integrering av innvandrer-kvinner i det norske samfunnet er viktig. I tillegg har forbundets tillitskvinner årlige kurs for kvinnegrupper i Øst- og Sentral-Europa med støtte fra Utenriksdepartementet.

Solidaritetsprosjekter ”fra kvinner til kvinner” i den tredje verden er et annet arbeidsfelt.

Verdens store barnebokforfatter, Astrid Lindgren, må snarest få Nobels litteraturpris. K&F støtter den pågående aksjonen på Internett.

Familien er grunnstenen i utvikling av et demokrati. Det vil Norges Kvinne- og familieforbund markere på Kvinnedagen 8. mars.

Oslo 06.03. 2001