Kjøper du helsekost, urter eller slankeprodukter på Internett, bør du lese nøye innholdsdeklarasjonen. Flere av produktene som tilbys på nettet er giftige urter, skriver Matportalen.no

Importreglene åpner for at du kan kjøpe legemidler fra andre EØS-land til personlig forbruk i inntil tre måneder, så lenge produktene ikke klassifiseres som doping eller narkotika.

Men vær på vakt: Helsekost- og slankeproduktene du blir lokket til å kjøpe rett fra nett kan ha Tussilago farfara (hestehov), valurt eller andre giftige urter på innholdslisten.

Planter som har vist seg å inneholde pyrrolizidin-alkaloider, et stoff som gir risiko for leverskader og i større mengder kan være kreftfremkallende, skriver Matportalen.no

Giftliste
På bakgrunn av slike funn, har både det danske og svenske næringsmiddeltilsynet laget lister over hvilke farlige og dødelige urter du kan komme over.

I Norge har Statens legemiddelverk lagt ut en urteliste på sin nettside, og på denne står både hestehov og valurt klassifisert som reseptpliktig legemiddel (LR).

Slike produkter fås ikke kjøpt i norske helsekostforretninger, og de bør også unngås på Internett – rett og slett fordi de kan være helsefarlige.

Les nøye
En urt som klassifiseres som reseptpliktig legemiddel er en advarsel i seg selv. – Vurderer du å kjøpe helsekostprodukter på nett, les innholdsdeklarasjonen nøye! Er du usikker, kontroller innholdet opp mot vår urteliste.

Styr unna reseptpliktige legemidler. Det er tryggest, oppfordrer førstekonsulent Sidsel Harby i Statens legemiddelverk.

Også Bransjerådet for naturmidler råder folk til å være skeptiske når de handler helsekostprodukter på Internett.

Bransjerådet for naturmidler vil nå selv ta initiativ til å legge ut en liste over giftige urter på sitt eget nettsted, basert på urtelistene til svenske og danske næringsmiddeltilsyn.

Urter klassifisert som handelsvare
I Norge er alle urter i utgangspunktet klassifisert som legemiddel, og regelverket forvaltes av Statens legemiddelverk. Det er imidlertid gjort unntak for en rekke urter.

I urtelisten til Statens legemiddelverk er disse markert med H (handelsvare). Urter som er merket med L og LR er klassifisert som henholdsvis legemiddel og reseptpliktig legemiddel.

-Urter klassifisert som handelsvare, det vil si ikke legemiddel, kan brukes i næringsmidler så fremt de ellers oppfyller krav i næringsmiddellovgivningen,sier rådgiver Svanhild Vaskinn i Mattilsynet i en kommentar til Matportalen.

-Urter som er nye på markedet og urter brukt som tilsetningsstoff/aroma skal godkjennes før de kan selges på det norske markedet. Det grunnleggende kravet om at næringsmidler ikke skal utgjøre helsefare gjelder for alle næringsmidler, inkludert kosttilskudd, påpeker Vaskinn. Les hele saken i Aftenposten

Kilde: Matportalen.no