Bjarnhild Hodneland, tidligere leder i K&F, har i kveld blitt tildelt beredskapsprisen 2010 fra Kvinners Frivillige Beredskap.

Prisen skal tilfalle personer som har utvist et særlig engasjement for beredskapssaken, både sivilt og militært.

Utdelingen foregikk på Linderudseminaret, som arrangeres 16. – 17.11.2010 i Oslo.

Tema: Ekstremvær og beredskap.  Onsdag den 16.november har høyt kvalifiserte foredragsholdere fra militær og sivil sektor gitt en bakgrunn for de problemstillinger som inngår i øvelsen. Torsdag 17.november er i sin helhet viet øvelsen (table top). Krisespillet som skal øves er utarbeidet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og utfordrer deltakerne i aktuelle problemstillinger rundt krisehåndtering av alvorlige hendelser./>

Årets krisespill setter det sivilmilitære samarbeidet på en stor prøve. Året er 2020. I februar blir Rogaland utsatt for et uvær av enorme dimensjoner med langvarig strømutfall, ras, flom og veier som sklir ut, mennesker som må evakueres, skip som kommer i havsnød. Både sivile og militære installasjoner blir sterkt berørt…….

Mer om Kvinners Frivillige Beredskap finner du her./>