Hva kan vi gjøre i hverdagen?
Møt 1. nestleder Grete Nordbæk i Østnytt-Magasinet torsdag 17.12.09 (http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/587677 helt på slutten av sendingen, kl. 18.48) i diskusjon med Norges Bygdekvinnelag og  Fedre mot Klimakutt.