-Vi i Norges Kvinne- og familieforbund setter stor pris at den iranske advokaten Shirin Ebadi er blitt tildelt Nobels fredspris i år av Den norske Nobelkomite. Hun er en verdig vinner. Det sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland.

Tekst: Wenche Solberg-Hansen

-Nobelkomiteen hadde i år hele 165 kandidater
å velge mellom. Mange trodde at pave Johannes Paul II, den brasilianske presidenten
Lula da Silva eller den tidligere tsjekkiske presidenten
Vaclav Havel, skulle få fredsprisen ettersom de var aktuelle kandidater.

Vår favoritt var den første kvinnelige dommeren i Iran, Shirin
Ebadi. Vi er svært glad for at fredsprisen ble gitt til en muslimsk kvinne. Hun var en av få kvinnelige
nominerte, opplyser forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og
Familieforbund.

Kvinner og barn
Shirin Ebadi er kjent for sin kamp for
menneskerettighetsarbeidet, demokratiet og rettigheter til barn og kvinner i
Iran. Hun måtte som kjent fratre stillingen som dommer i hjemlandet på grunn av
revolusjonen i 1979.

Det konservative islamske presteskapet i Iran innførte meget strenge restriksjoner
for hvordan kvinner i Iran kunne jobbe og delta i samfunnet. Prestestyret mente at kvinner var for emosjonelle
og irrasjonelle til å kunne ha stillinger som dommere i
landet. 

Derfor måtte Ebadi fratre sin stilling som dommer. Hun ble også anklaget for
å ha underminert den islamske revolusjon. 

Underviser
Shirin Ebadi mottok den norske Rafto-prisen
i 2001 for en langvarig kamp for menneskerettigheter og hun har også fått pris av
menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. 

Ebadi har vist stort mot ved å være forsvarer for personer som har vært utsatt for
menneskerettskrenkinger i Iran. Shirin Ebadi underviser i dag i juridikum ved
universitetet i Tehran.

Kilde: Les retningslinjene for prisutdelingen til Shirin
Ebadi i Det Norske
Nobelinstituttet