Krafttak for økologisk informasjonskampanje skal øke kunnskapen om økologisk landbruk hos forbrukerne. Det6 går landbruksminister Lars Sponheim (V) inn for.

-Vi skal sette fokus på økologisk landbruk, og oppfordrer markedsaktørene til
å gjøre det samme, sier landbruksminister Lars Sponheim (V).

Fravær av sprøytemidler og bedre dyrevelferd er noen av budskapene vi må få
fram til forbrukeren for å sikre avsetting av de stadig nye økologiske
produktene som kommer på markedet, sier Sponheim.

Økologiske produkter er også en viktig del av mangfoldet i norsk landbruk. I
oktober går startskuddet for høsten informasjonskampanje om økologisk landbruk.
Med et totalbudsjett på rundt 4 millioner satses det på fjernsyn og Internett
som hovedkanaler.

Forbrukerkampanje
Oppdragsgiver er Statens
landbruksforvaltning. Målgruppe for kampanjen er forbrukerne og man ønsker å
fokuserer på hva som særpreger økologisk landbruk og å heve kunnskapen om
Ø-merket i befolkningen. Kampanjen er utarbeidet i samarbeid med
markedsaktørene.

-Vi har et langsiktig mål for vår satsning på økologisk landbruk, 10 prosent
økologisk dyrket areal i 2010. Vi ser nå at produksjonen øker, kanskje raskere
enn markedet klarer å tilpasse seg. Da må alle krefter bidra til et sterkere
fokus på markedet.

Når myndighetene nå setter i gang en informasjonskampanje mot forbrukerne
håper jeg produsenter og markedsaktører ser sin mulighet til å utnytte dette til
å sette i gang egne tiltak i kampanjeperioden i butikker og andre salgskanaler,
-sier landbruksminister Lars Sponheim i en kommentar.

Forfatter: Landbruksdepartementet

http://odin.dep.no/ld/norsk/Ansvarsomraader/Okologisk-landbruk/