Kontantstøtten blir muligens dyrere enn forventet i statsbudsjett. Dette skyldes at flere benytter seg av ordningen enn forventet, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).
Det betyr at flere av barna i barnehagekøen får plass i barnehage. K&F
er kjent med at i enkelte kommuner har barnehagekøen vokst etter innføring av
kontantstøtten.

Dersom barnehagene skal tape tilskudd på grunn av kontantstøtten, må dette bety at Regjeringen vil kutte størrelsen på statstilskuddet til barnehagene. Dersom det er tilfelle er dette vanvittig.

Norges Kvinne- og familieforbund ber i dag i et brev til barne- og familieministeren om at det igjen gjennomføres en undersøkelse om kontantstøtten. Den forrige undersøkelsen ble gjennomført for tidlig og i en periode da det var mye usikkerhet rundt ordningen og den videre skjebne. Vi trenger en ny undersøkelse for å få mer sikker informasjon om bruken av ordningen og hvilke virkninger ordningen har; både de positive og de negative.

Vi håper derfor at statsråden vil starte opp dette arbeidet umiddelbart, før hun trekker sine konklusjoner om ordningen, avslutter forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på tlf.: 67 51 75 96, mobiltlf.: 913 28 164 eller
kontortlf.: 22 47 83 85.