Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:

Må huset pantsettes/selges for at etterlatte skal få råd til å begrave sin ektefelle/samboer?

En begravelse koster fra kr 20000,-, ofte mer. Behovsprøvd støtte betinger at gjenlevende ektefelles/ samboers finansformue ikke overstiger 30000,-.

Mange av de gjenlevende ektefellene/samboerne er kvinnelige minstepensjonister og mange får problemer med å dekke utgiftene en begravelse påfører dem.

Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund krever at gravferdstøtten gjeninnføres for alle.