Nordens Kvinneforbund krever at det opprettes sentre i lokalmiljøene for beskyttelse og hjelp!

UTTALELSE FRA NORDENS KVINNEFORBUND, juni 2013

Nordens Kvinneforbund (NKF), samlet til konferanse i Bodø, Norge 14. – 16. juni ber om at det opprettes sentre i lokalmiljøene hvor kvinner og barn som utsettes for vold og overgrep kan søke beskyttelse og få hjelp.

Kvinner utsettes for grov psykisk og fysisk vold fra sin partner. Noen kvinner blir i forholdet for å skjerme sine barn, eller de har ingen mulighet til å komme seg ut av situasjonen. Vi ser en økning i antall drap på kvinner og barn utført av ektemenn, fraskilte menn, samboere og tidligere kjærester. Kvinner, som lever i voldelige forhold, trenger ofte hjelp til å bryte ut og langvarig støtte om de skal klare det.

Voldsutsatte må få bedre beskyttelse, og tilbudet om oppfølging må bedres.

 Uttalelsen er sendt til Nordisk Råd og de nordiske lands regjeringer.

Fakta om Nordens Kvinneforbund

Nordens Kvinneforbund ble stiftet i 1919. Den gang het forbundet Nordens Husmorforbund. Nordens Kvinneforbund består av Norges Kvinne- og familieforbund, Riksförbundet Hem och Samhälle, Kvenfelagasamband Islands, Finsk-svenska Marthaförbundet, Finske Marttaliitto. Til sammen har disse organisasjonene over 70.000 medlemmer.