Igjen skjer det at fødetilbudet reduseres og fødeavdelinger slås sammen –

– denne gangen er det i Hedmark og Oppland.

Her skal det etableres ny stor kvinneklinikk og valget falt på Lillehammer. Dette betyr at nyfødte og barselkvinner i enkelte tilfeller skal transporteres med ambulanse fra Hedmark og til Lillehammer og tilbake igjen.

 I Lofoten flys kvinner og nyfødte til og fra de store sykehusene. 

På Vestlandet fraktes de med sykehusbussen – sammen med vanlige kollektivpassasjerer.

Alt dette på grunn av sammenslåing og nedleggelser av lokale fødeavdelinger og fødestuer. Hvor langt skal dette gå?

Er det nødvendigvis slik at store sykehus alltid er best? Vet vi nok om konsekvensene av all denne transporten? Hva med det faglige miljøet og med andre tilbud ved sykehusene der aktiviteten nå flyttes? Klarer man å opprettholde den?

Vi tror dette fort kan bli sparing på kort sikt og økte utgifter på lengre sikt.

Vil vi etter hvert få det slik at folk bare vil bo i de større byene og at distriktene avfolkes enda mer enn i dag?

Nå er det nok – vi håper at helseministeren stanser denne utviklingen. Dette kan fort gå på helsa løs! Nyfødte barn og barselkvinner skal ikke sendes nærmest som pakkepost landet rundt.

Her er presseoppslag i Dagens Medisin

For ytterligere kommentarer eller informasjon, kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164