Forbundsleder Elisabeth Rusdal deltok med innlegg om “Har dette noe med kjønn å gjøre?” på konferansen på Leknes 22.8.12

Konferansen ble arangert av aksjonsgruppa for fødeavdeling i Lofoten.  Lofotposten fulgte hele konferansen, og har gitt et fyldig referat.

Også rødrussen 2012 engasjerte seg, og solgte russeavisen til inntekt for aksjonsgruppa. 

Se også omtalen hos Nordlandssykehuset., som påpekte at det var mange ulike syn på organisering av fødsesomsorg, og at fag og politikk ikke nødvendigvis er sammenfallende.

Fødeavdeling i Lofoten – “Drøm videre”, svarer lederen for regionalt råd for fødselsomsorg.