Kvinner i Sogn og Fjordane har størst risiko for å føde før de rekker frem til sykehuset.

De aller fleste fødsler foregår i Norge på fødeinstitusjon (99 prosent). Men mellom seks og sju av 1000 barn har de siste årene blitt født utenfor fødeinstitusjon uten at dette var planlagt, viser statistikk for 2012 fra Medisinsk fødselsregister på Folkehelseinstituttet.

Få i Aust-Agder
Det er stor forskjell mellom fylkene, og kvinner i Sogn og Fjordane har størst risiko for å oppleve en ikke-planlagt fødsel før ankomst til sykehuset. I 2012 gjaldt dette for 18 av 1000 fødte barn i Sogn og Fjordane. Deretter kommer Finnmark og Troms.

Minst risiko for slike uplanlagte fødsler er det i Aust-Agder, hvor bare 2 av 1000 barn ble født hjemme eller under transport til sykehuset. I Oslo og Akershus ble fire av 1000 barn født på denne måten.

104 planlagte hjemmefødsler
Noen kvinner velger også å føde hjemme, selv om flertallet av hjemmefødslene ikke er planlagt. I 2012 var det 176 barn som ble født hjemme uten at det var planlagt mot 104 planlagte.