K&F er i hovedsak enig i forslaget, men ønsker flere endringer i foreldrepenge-ordningen.

Her er høringssvaret fra K&F  Høringsuttalelse Endringer i Folketrygdelovens bestemmelser om foreldrepenger - januar 2013.pdf

Vil du lese mer, finner du hele saken her